Vyberte zemi 
 
   
 
 
Jste uvnitř.: Kariéra

KARIÉRA


ZEPTER FINANCE, nová generace ve finančním poradenství

Co znamená být reprezentantem společnosti Zepter Finance?

Zepter Finance představuje ten nejlepší servis, nejvyšší míru jistoty a nejlepší kvalitu produktů.
Být spolupracovníkem Zepter Finance znamená mít náskok před konkurencí.

Známé jméno: Zepter je známým pojmem pro mnohé

Značka „Zepter“ se celosvětově vždy pojí s kvalitou, stabilitou, seriózností a exkluzivitou. Precovat pro Zepter Finance znamená zodpovědně využívat pozitivní image pro úspěšnou akvizici a nadále posilovat důvěru klientů v naši značku.

Disponibilní kmen klientů nabízí pevný základ

V každé zemi, kde má Zepter Finance zastoupení je velký počet klientů našeho mateřského koncernu, kterým poskytujeme regionální servis.

Existující infrastruktura – nejlepší podpora prodeje

Zepter kanceláře se nachází v každém větším městě. Úspěšná činnost našich spolupracovníků podněcuje společnost Zepter k tomu, aby průběžně zřizovala nové pobočky. Díky této plošné disponibilitě Zepter kanceláří může každý spolupracovník využívat kancelářské, konferenční, seminární a školící prostory pro účely školení, poskytování poradenství, pro meetingy a tréninky. Propojení lokálně existující infrastruktury & organizace podporuje růst a péči o klienty.

Exkluzivní portfolio produktů jako prodejní argument

Dlouholetá spolupráce s předními poskytovateli pojistných produktů a bankami Evropy umožňují využít ověřené nabídky trhu. Ve spolupráci s renomovanými finančními institucemi se vytvoří pro každého klienta exkluzivní produktové řešení.

Jedinečné možnosti kariéry

Každý spolupracovník Zepter Finance, Personal Finance Consultant – PFC (osobní finanční poradce) má šanci najít své uplatnění v jedinečném systému kariéry Zepter Finance. Credit & Finance, Sales Force a Customer Care Department nabízejí možnost rychlého růstu v kombinaci se zajímavými, na výkon orientovanými možnostmi výdělku a umožňují dlouhodobou garanci příjmu.

Zepter Finance Academy – profesionální základní a následné vzdělávání

Našim PFC je umožněno neustálé vzdělávání, poskytované interními a externími trenéry, tak, aby následně každý z našich spolupracovníků dokázal našim klientům poskytnout nejlepší kvalitu poradenství a servisu. Každý PFC získá odborné školení, specifické pro danou produktovou oblast. Systém vzdělávání zahrnuje kromě právních a technických školení také tréninky zaměřené na techniky telefonování, rétoriku, jednání s klienty, řeč těla apod.

Základ úspěchu

Společnosti, působící ve stejném odvětví, se v budoucnu budou lišit jen kvalifikací svých spolupracovníků.

Největší kapitál společnosti Zepter Finance představují její spolupracovníci!

Strmá kariéra, rovné hierarchie

Personal Finance Consultant se dokáže v průběhu pouhých dvou let vypracovat z pozice agenta až na pozici Senior Directora – každý rok je spojený s příjmem orientovaným na výkon, který nezná žádný horní limit.

Rozsáhlé základní a následné vzdělávání

Následné vzdělávání se dnes považuje za hlavní určující ukazatel schopnosti inovace a konkurenceschopnosti společnosti.

Personal Finance Consultant dostává od prvního dne své kariéry důkladné vzdělávání, v jehož rámci se seznámí s trhem, s portfoliem produktů a vyškolí se v oblasti kvalitního finančního poradenství.

První praktické zkušenosti získává PFC v doprovodu svého instruktora na schůzkách s klienty. Pravidelné odborné semináře prohlubují jeho vědomosti v oblasti pojištění, investičních produktů, poradenského know-how a rozšiřují jeho osobní schopnosti a kvalitu řídících činností.

Zepter Finance Academy: pracovní obraz a certifikát

Pro každý produkt a každou oblast kariéry existuje akademie Zepter Finance. Na základě strategických, právních a prodejně-technických školení – vždy v závislosti na právní situaci v dané zemi – se získává státem uznávaný certifikát, který opravňuje držitele k výkonu povolání PFC.
Na základě vzdělávání poskytnutého ze strany speciálních odborných interních a externích trenérů se dostane každému PFC kvalitní vzdělání, přesně v souladu s požadavky dané státní licence. Z přesně definovaného pracovního obrazu vyplývá profil úloh a plán vzdělávání v akademii Zepter Finance.

Kariéra na míru

Každá pozice v kariéře Zepter Finance má vlastní obsah vzdělávání, který je potřeba absolvovat v rámci Zepter Finance Academy. Pro každý ze třech pracovních obrazů proto existuje vlastní, na míru šitá kariéra.

Každý spolupracovník má možnost získat vzdělání v jednom ze třech kariérních modulů Zepter Finance a sice v Customer Care, Credit & Finance nebo Sales Force Department a specializovat se v rámci tohoto flexibilního systému anebo se dále rozvíjet ve všech oblastech. Až na třetím stupni kariéry, v pozici Advisor, se rozhodnete, kterou cestou byste chtěli kráčet dále, přičemž je možná i kombinace více činností.

Vaše možnosti


job-description.png

Credit & Finance Department
Spolupracovník absolvuje stupně vzdělávání k pozicím Expert, Manager, Director a Senior Director.
Pracovní obraz

Specialista na bankovní a úvěrové obchody.

Sales Force Department
Získání vzdělání na post Team Manager, Division Manager, Director a nakoniec Senior Director.
Pracovní obraz

Specialista na expanzi a produkci.

Customer Care Department
Absolvujete školení na pozice Expert, Manager, Director a Senior Director.
Pracovní obraz
Specialista na poskytování stálé péče v oblasti finančních služeb.