Vyberte zemi 
 
   
 
 
Jste uvnitř.: Naše služby

NÁŠ ZPŮSOB PRÁCE

Cílem každého poradenství Zepter Finance spočívá v poskytnutí klientovi pro jeho potřeby nejlepší na trhu dostupný celkový koncept.
Přesné zjišťování potřeb

Na začátku každého poradenství je zjišťování potřeb, při kterém se přesně stanoví finanční možnosti klienta.

V této etapě se získávají údaje o situaci klienta v oblasti příjmů, výdajů, dalších možností příjmů, úspor a majetku. Dále se zjišťuje, zda a jaké finanční povinnosti klient má (nájem, daňové zatížení, sociální a zdravotního pojištění apod.) Tyto fakta se porovnají s přáními a potřebami klienta. Cílem je na základě celkového individuálního finančního řešení zvýšit příjmy a současně smysluplně snížit plán výdajů.

Kvalitní zpracování údajů

Na základě aktuálních údajů se vyhotoví naprosto přesná analýza a nejlepší možné řešení pro klienta. Toto řešení sestává z produktů, které jsou na trhu k dispozici. Z těchto produktů se pro klienta vytvoří různé varianty řešení a Personal Financial Consultant klientovi poskytne konzultaci všech možných variant.

Serióznost a diskrétnost

Našim nejvyšším principem při zjišťování údajů, poradenství a finančním plánování je serióznost a diskrétnost. Vaší největší výhodou jsou naše fundované odborné znalosti a nezávislost našich poradců v produktech, které jsou špičkou v tržní nabídce. Jen takto můžeme zajistit objektivní a nezávislé finanční poradenství bez vnějších vlivů.

Úloha Personal Finance Consultant-a spočívá v zabezpečení analýzy finanční situace klienta a její vylepšení přesně v souladu s jeho cíli a potřebami.

Garance servisu

Zepter Finance poskytuje nejen nejlepší produktové řešení, ale i ten nejlepší servis. Každému klientovi Zepter Finance bude v případě pojistného plnění přidělen status VIP.

To znamená, že mu bude prostřednictvím linky pro klienty (hotline) poskytnuto osobní a permanentní poradenství až do doby, dokud se sepisovaný případ neuzavře a klientovi bude vyplaceno finanční plnění.